Bầu cử QH và HĐND: Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động làm việc dài ngày trên biển

 • Trong ảnh: Niêm phong thùng phiếu tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Niêm phong thùng phiếu tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Tàu Trường Sa 19 đưa Đoàn công tác bầu cử sớm trên biển rời bến trưa ngày 4/5 tại cảng Lữ đoàn 171 Hải quân. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Tàu Trường Sa 19 đưa Đoàn công tác bầu cử sớm trên biển rời bến trưa ngày 4/5 tại cảng Lữ đoàn 171 Hải quân. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Đưa các hòm phiếu lên tàu thực hiện công tác bầu cử sớm trên biển. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Đưa các hòm phiếu lên tàu thực hiện công tác bầu cử sớm trên biển. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Đưa các hòm phiếu lên tàu thực hiện công tác bầu cử sớm trên biển. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Đưa các hòm phiếu lên tàu thực hiện công tác bầu cử sớm trên biển. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Đưa các hòm phiếu lên tàu thực hiện công tác bầu cử sớm trên biển. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Đưa các hòm phiếu lên tàu thực hiện công tác bầu cử sớm trên biển. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Đưa các hòm phiếu lên tàu thực hiện công tác bầu cử sớm trên biển. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Đưa các hòm phiếu lên tàu thực hiện công tác bầu cử sớm trên biển. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Lãnh đạo Vùng 2 Hải quân tặng quà, động viên đoàn công tác. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Lãnh đạo Vùng 2 Hải quân tặng quà, động viên đoàn công tác. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng quà, động viên đoàn công tác. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng quà, động viên đoàn công tác. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng quà, động viên đoàn công tác. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng quà, động viên đoàn công tác. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ tặng quà, động viên đoàn công tác. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ tặng quà, động viên đoàn công tác. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Niêm phong thùng phiếu trước khi đưa lên tàu. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Niêm phong thùng phiếu trước khi đưa lên tàu. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Kiểm tra thùng phiếu an toàn trước khi niêm phong. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Kiểm tra thùng phiếu an toàn trước khi niêm phong. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Kiểm tra thùng phiếu tại cảng Lữ đoàn 171 Hải quân trước khi đưa lên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Kiểm tra thùng phiếu tại cảng Lữ đoàn 171 Hải quân trước khi đưa lên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Khử khuẩn, đảm bảo an toàn trước khi bỏ phiếu tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Khử khuẩn, đảm bảo an toàn trước khi bỏ phiếu tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Đóng dấu xác nhận cử tri đã bỏ phiếu tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Đóng dấu xác nhận cử tri đã bỏ phiếu tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu bầu tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu bầu tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu bầu tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu bầu tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ lấy phiếu bầu tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ lấy phiếu bầu tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu thông tin ứng cử viên tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu thông tin ứng cử viên tại Trụ sở Cảnh sát biển Vùng 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN
Được sự cho phép của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ngày 4/5/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động của các đơn vị lực lượng vũ trang gồm Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, các giàn khoan và ngư dân lao động, công tác dài ngày trên biển. Sáng 4/5, tại 5 khu vực bỏ phiếu sớm của tỉnh (đều ở thành phố Vũng Tàu) gồm: khu vực bỏ phiếu số 1 (Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân), khu vực bỏ phiếu số 8 (Trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3), khu vực bỏ phiếu số 9 (Trụ sở Lữ đoàn 171 Hải quân - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân), khu vực bỏ phiếu số 14 (Sân bay Vũng Tàu) và khu vực bỏ phiếu số 15 tại Cảng Dầu khí Vũng Tàu, việc tổ chức bỏ phiếu đã diễn ra rất trang trọng, nghiêm túc. Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên làm việc trên các giàn khoan rất phấn khởi thực hiện quyền công dân, lựa chọn người đại diện cho mình thông qua các lá phiếu bầu. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN