Bảo vệ rừng: Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở vùng cao Lai Châu

 • Trong ảnh: Người dân phát quang thực bì phòng chống cháy rừng tại bản Phìn Ngan Xin Chải, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
  Trong ảnh: Người dân phát quang thực bì phòng chống cháy rừng tại bản Phìn Ngan Xin Chải, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
 • Trong ảnh: Người dân phát quang thực bì để phòng chống cháy rừng tại bản Phìn Ngan Xin Chải, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
  Trong ảnh: Người dân phát quang thực bì để phòng chống cháy rừng tại bản Phìn Ngan Xin Chải, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
 • Trong ảnh: Cây sơn tra giúp người dân có thêm nguồn thu nhập từ rừng. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
  Trong ảnh: Cây sơn tra giúp người dân có thêm nguồn thu nhập từ rừng. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
 • Trong ảnh: Cây sơn tra giúp người dân có thêm nguồn thu nhập từ rừng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  Trong ảnh: Cây sơn tra giúp người dân có thêm nguồn thu nhập từ rừng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Quỹ bảo vệ rừng phối hợp với kiểm lâm địa phương tuyên truyền về phòng chống cháy rừng cho người dân khu vực xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Quỹ bảo vệ rừng phối hợp với kiểm lâm địa phương tuyên truyền về phòng chống cháy rừng cho người dân khu vực xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Từ năm 2012 đến nay, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Lai Châu đã chi trả 2.193 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Sau gần 9 năm triển khai, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã giúp người dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Mặt khác, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN