Bảo vệ rừng: Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc nâng cao vai trò quản lý và bảo vệ rừng

 • Trong ảnh: Mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng của gia đình ông Nguyễn Văn Sâm ở thôn Đồng Bùi, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, mỗi năm cho thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng từ trồng cây kinh tế, sản xuất giống cây trồng rừng và chăn nuôi gia cầm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng của gia đình ông Nguyễn Văn Sâm ở thôn Đồng Bùi, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, mỗi năm cho thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng từ trồng cây kinh tế, sản xuất giống cây trồng rừng và chăn nuôi gia cầm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Cá thể gấu được nuôi dưỡng tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Cá thể gấu được nuôi dưỡng tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Cá thể gấu được nuôi dưỡng tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Cá thể gấu được nuôi dưỡng tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng kiểm lâm Vĩnh Phúc phối hợp với chủ rừng đi tuần tra ở khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng lim xanh tại xã Đại Đình, thị trấn Tam Đảo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng kiểm lâm Vĩnh Phúc phối hợp với chủ rừng đi tuần tra ở khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng lim xanh tại xã Đại Đình, thị trấn Tam Đảo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng của gia đình ông Nguyễn Văn Sâm ở thôn Đồng Bùi, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, mỗi năm cho thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng từ trồng cây kinh tế, sản xuất giống cây trồng rừng và chăn nuôi gia cầm, tạo việc làm cho gần 10 lao động tại địa phương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng của gia đình ông Nguyễn Văn Sâm ở thôn Đồng Bùi, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, mỗi năm cho thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng từ trồng cây kinh tế, sản xuất giống cây trồng rừng và chăn nuôi gia cầm, tạo việc làm cho gần 10 lao động tại địa phương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Vĩnh Phúc phối hợp với chủ rừng đi tuần tra khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng lim xanh tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Vĩnh Phúc phối hợp với chủ rừng đi tuần tra khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng lim xanh tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Vĩnh Phúc phối hợp với chủ rừng đi tuần tra khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng lim xanh tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Vĩnh Phúc phối hợp với chủ rừng đi tuần tra khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng lim xanh tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Vĩnh Phúc phối hợp với chủ rừng đi tuần tra khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng lim xanh tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Vĩnh Phúc phối hợp với chủ rừng đi tuần tra khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng lim xanh tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Vĩnh Phúc phối hợp với chủ rừng đi tuần tra khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng lim xanh tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Vĩnh Phúc phối hợp với chủ rừng đi tuần tra khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng lim xanh tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Năm 2019, Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng Luật Lâm nghiệp đến cán bộ và người dân để nâng cao ý thức, trách nhiệm công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, phòng cháy, chữa cháy rừng. Đến hết tháng 8/2019, Chi cục phối hợp với các ngành đã trồng mới được hơn 1.420 ha rừng tập trung và cây phân tán, khoán bảo vệ rừng hơn 9.750 ha, quản lý, khai thác gỗ rừng trồng được hơn 18.000 m3 gỗ, tổ chức cứu hộ 1 cá thể khỉ đuôi lợn đưa về nuôi dưỡng tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN