Bảo vệ rừng: Bắc Giang phấn đấu đến năm 2020 có 153.730 ha đất lâm nghiệp có rừng

 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng kiểm tra độ phát triển của diện tích cây keo lai được trồng tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng kiểm tra độ phát triển của diện tích cây keo lai được trồng tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng chăm sóc rừng trồng gỗ lớn tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng chăm sóc rừng trồng gỗ lớn tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng chăm sóc rừng trồng gỗ lớn tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng chăm sóc rừng trồng gỗ lớn tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng chăm sóc rừng trồng gỗ lớn tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng chăm sóc rừng trồng gỗ lớn tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với chủ rừng đi tuần tra, bảo vệ rừng tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với chủ rừng đi tuần tra, bảo vệ rừng tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với chủ rừng đi tuần tra, bảo vệ rừng tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với chủ rừng đi tuần tra, bảo vệ rừng tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Những năm qua, nhờ cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển và bảo vệ rừng của Nhà nước, diện tích rừng trồng sản xuất của tỉnh Bắc Giang tăng nhanh, sản lượng gỗ khai thác và doanh thu ngày càng lớn. Đến hết năm 2018, tổng diện tích rừng của Bắc Giang đạt hơn 81.710 ha, độ che phủ rừng khoảng 36,44%. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, diện tích đất lâm nghiệp có rừng đạt khoảng 153.730 ha, nâng độ che phủ rừng lên khoảng 38%; đặc biệt mở rộng diện tích rừng trồng gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC, tập trung áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất các giống cây lâm nghiệp mới có chất lượng cao để nâng cao năng suất rừng trồng bình quân lên 20 m3/ha/năm, tăng 10% so với năm 2015. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN