Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020

 • Trong ảnh: Đồng Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Cờ thi đua của Ban Tuyên giáo cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Cờ thi đua của Ban Tuyên giáo cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Cờ thi đua của Ban Tuyên giáo cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Cờ thi đua của Ban Tuyên giáo cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Quảng cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Quảng cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chiều 17/1/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN