An toàn thực phẩm: Ninh Bình kiểm soát chặt chẽ thực phẩm dịp Tết nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2022

 • Trong ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến-TTXVN.
  Trong ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến-TTXVN.
 • Trong ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến-TTXVN.
  Trong ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến-TTXVN.
 • Trong ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến-TTXVN.
  Trong ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến-TTXVN.
 • Trong ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến-TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến-TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến-TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến-TTXVN
Nhằm ngăn ngừa thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không an toàn đến tay người tiêu dùng, tỉnh Ninh Bình đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành và các đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời, các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn cũng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành để kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán. Ảnh: Hải Yến-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN