An Giang: Nông dân kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ cá, tôm mùa lũ

 • Trong ảnh: Vợ chồng anh Nguyễn Văn Bình (trái) ở xã Phú Hữu, huyện An Phú thua mua cá của người dân. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  Trong ảnh: Vợ chồng anh Nguyễn Văn Bình (trái) ở xã Phú Hữu, huyện An Phú thua mua cá của người dân. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
 • Trong ảnh: Thua mua cá của người dân đánh bắt được trên cánh đồng ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  Trong ảnh: Thua mua cá của người dân đánh bắt được trên cánh đồng ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
 • Trong ảnh: Anh Nguyễn Văn Thành, ở xã Phú Hữu, huyện An Phú chuẩn bị thả đáy bắt cá linh trên đồng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  Trong ảnh: Anh Nguyễn Văn Thành, ở xã Phú Hữu, huyện An Phú chuẩn bị thả đáy bắt cá linh trên đồng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Xíu, ở ấp Phú Tâm, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, phấn khởi vì sau một ngày đổ dớn được hơn 30kg cá linh và gần 10kg cua đồng, giúp gia đình ông có thêm thu nhập. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Xíu, ở ấp Phú Tâm, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, phấn khởi vì sau một ngày đổ dớn được hơn 30kg cá linh và gần 10kg cua đồng, giúp gia đình ông có thêm thu nhập. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Đởi tranh thủ mùa nước nổi thả lưới bắt cá rô trên cánh đồng xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Đởi tranh thủ mùa nước nổi thả lưới bắt cá rô trên cánh đồng xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Phong ở xã Phú Hữu, huyện An Phú chuẩn bị thả đáy bắt cá linh trên cánh đồng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Phong ở xã Phú Hữu, huyện An Phú chuẩn bị thả đáy bắt cá linh trên cánh đồng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Nước lũ đang về trên những cánh đồng vùng đầu nguồn của tỉnh An Giang, mang theo nhiều cá, tôm... giúp người dân kiếm thêm thu nhập, có ngày được hơn 1 triệu đồng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN