6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 19% so với cùng kỳ

 • Đóng gói sản phẩm gạo xuất khẩu ở nhà máy của Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Đóng gói sản phẩm gạo xuất khẩu ở nhà máy của Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Phân loại thanh long để xuất khẩu tại Hợp tác xã thanh long Long Hội ở xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Phân loại thanh long để xuất khẩu tại Hợp tác xã thanh long Long Hội ở xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Sản phẩm cao su xuất khẩu ở nhà máy của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, tỉnh Gia Lai (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Sản phẩm cao su xuất khẩu ở nhà máy của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, tỉnh Gia Lai (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Sản phẩm tôm là một trong 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ USD (cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, sản phẩm gỗ). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Sản phẩm tôm là một trong 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ USD (cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, sản phẩm gỗ). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Trồng chuối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tại xã Tân Thành, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trồng chuối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tại xã Tân Thành, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Đóng gói sản phẩm gạo xuất khẩu ở nhà máy của Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Đóng gói sản phẩm gạo xuất khẩu ở nhà máy của Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trồng chuối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tại xã Tân Thành, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trồng chuối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tại xã Tân Thành, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Chế biến tôm xuất khẩu ở nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Chế biến tôm xuất khẩu ở nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Cao su là một trong 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Cao su là một trong 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Thu hoạch cà phê phục vụ xuất khẩu tại thôn Brônngoai, xã Iapết, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Thu hoạch cà phê phục vụ xuất khẩu tại thôn Brônngoai, xã Iapết, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Thu gom sản phẩm mủ cao su để đưa về nhà máy chế biến ở nông trường của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, tỉnh Gia Lai (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Thu gom sản phẩm mủ cao su để đưa về nhà máy chế biến ở nông trường của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, tỉnh Gia Lai (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của cả nước 6 tháng đầu năm 2024 đạt 29,2 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nông sản chính đạt 15,76 tỷ USD, lâm sản chính 7,95 tỷ USD, thủy sản 4,36 tỷ USD, sản phẩm chăn nuôi 240 triệu USD, còn lại là các nhóm sản phẩm khác. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN