Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh đào tạo nghề cho hơn 2.600 học sinh sinh viên

 • Trong ảnh: Giờ học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Giờ học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Giờ học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Giờ học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Giờ học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Giờ học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Giờ học nghề Hàn (Khoa Cơ khí chế tạo) của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Giờ học nghề Hàn (Khoa Cơ khí chế tạo) của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Giờ học nghề Hàn (Khoa Cơ khí chế tạo) của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Giờ học nghề Hàn (Khoa Cơ khí chế tạo) của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Giờ học nghề Hàn (Khoa Cơ khí chế tạo) của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Giờ học nghề Hàn (Khoa Cơ khí chế tạo) của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Giờ học nghề Cơ điện tử của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Giờ học nghề Cơ điện tử của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Giờ học nghề Cơ điện tử của trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Giờ học nghề Cơ điện tử của trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Giờ học nghề Cơ điện tử của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Giờ học nghề Cơ điện tử của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với 164 cán bộ viên chức lao động và hơn 2.600 học sinh sinh viên hiện đang đào tạo 8 ngành nghề gồm: Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Hàn, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Kỹ thuật chế biến món ăn, Vận hành máy thi công nền và May thời trang. Trường luôn bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là những yêu cầu cụ thể của các chương trình dự án của các khu kinh tế, chương trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các đơn vị sử dụng nhiều lao động kỹ thuật như: Formosa, Meteccons, Lilama, Công ty cổ phần cáp treo Bà Nà… để tuyển sinh, đào tạo, giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN