Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Cơ bản hoàn thành đắp đập và nắn dòng chảy suối Rào Trăng

 • Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực hoàn thành việc nắn sông để sớm tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực hoàn thành việc nắn sông để sớm tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực hoàn thành việc nắn sông để sớm tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực hoàn thành việc nắn sông để sớm tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực hoàn thành việc nắn sông để sớm tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực hoàn thành việc nắn sông để sớm tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực hoàn thành việc nắn sông để sớm tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực hoàn thành việc nắn sông để sớm tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN phát
Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các lực lượng tham gia cứu nạn, chiều tối 21/11, công việc đắp đập và nắn dòng chảy suối Rào Trăng đã cơ bản hoàn thành. Đây là tiền đề quan trọng để các lực lượng tiến hành tìm kiếm 12 công nhân đang mất tích ở dưới lòng suối Rào Trăng bắt đầu từ ngày 22/11. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN