Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển giáo dục nghề nghiệp

  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và ông Mu Jang Byun, Phó chủ tịch Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) ký kết thoả thuận hợp tác. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và ông Mu Jang Byun, Phó chủ tịch Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) ký kết thoả thuận hợp tác. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và ông Mu Jang Byun, Phó chủ tịch Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) trao bản ký kết thoả thuận hợp tác. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và ông Mu Jang Byun, Phó chủ tịch Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) trao bản ký kết thoả thuận hợp tác. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và ông Mu Jang Byun, Phó chủ tịch Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) trao bản ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và ông Mu Jang Byun, Phó chủ tịch Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) trao bản ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Ngày 06/11/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động Thuong binh và Xã hội) phối hợp với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác về Xây dựng Hệ thống quản lý đánh giá, cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia Q-NET tại Việt Nam, nhằm tăng cường phát triển giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề cho người lao động tại Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN