Trường Đại học Y Dược Hải Phòng triển khai tốt phòng chống dịch COVID-19

  • Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng luôn đeo khẩu trang để thực hiện vệ sinh phòng dịch. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng luôn đeo khẩu trang để thực hiện vệ sinh phòng dịch. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng sử dụng dung dịch sát khuẩn do nhà trường bào chế. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng sử dụng dung dịch sát khuẩn do nhà trường bào chế. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Kiểm tra thân nhiệt cho sinh viên trước khi vào phòng học tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Kiểm tra thân nhiệt cho sinh viên trước khi vào phòng học tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát
Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã chủ động theo dõi, dự báo tình hình dịch bệnh 24/24; triển khai cách ly 4 sinh viên có hộ khẩu thường trú tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc (tại thời điểm vùng này đang có dịch COVID-19) khi các em quay trở lại học tập. Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác vệ sinh phòng dịch tới cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên, sinh viên của nhà trường. Giảng viên nhà trường còn bào chế nước rửa tay sát khuẩn phát miễn phí tại nhà trường và trao tặng một số trường tiểu học trên địa bàn. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN