Trường đại học Sư phạm Hà Nội trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2022

 • Các tân Tiến sĩ tốt nghiệp năm 2022 nhận bằng trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Các tân Tiến sĩ tốt nghiệp năm 2022 nhận bằng trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng cùng PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội trao bằng Tiến sĩ trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng cùng PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội trao bằng Tiến sĩ trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Tân tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) nhận bằng trong buổi lễ..Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Tân tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) nhận bằng trong buổi lễ..Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Các tân Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2022 nhận bằng trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Các tân Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2022 nhận bằng trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Các tân Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2022 nhận bằng trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Các tân Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2022 nhận bằng trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Các tân Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2022 nhận bằng trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Các tân Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2022 nhận bằng trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội trao bằng cho các tân Thạc sĩ trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội trao bằng cho các tân Thạc sĩ trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội trao bằng cho các tân Thạc sĩ trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội trao bằng cho các tân Thạc sĩ trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu chúc mừng và mong rằng các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ hôm này sẽ đồng hành để cùng nhau đào tạo ra một thế hệ mới ; Những người làm chủ tri thức, những người bản lĩnh, sáng tạo, bao dung, dám dấn thân và làm chủ cuộc đời của họ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu chúc mừng và mong rằng các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ hôm này sẽ đồng hành để cùng nhau đào tạo ra một thế hệ mới ; Những người làm chủ tri thức, những người bản lĩnh, sáng tạo, bao dung, dám dấn thân và làm chủ cuộc đời của họ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), đại diện các tân Tiến sĩ và Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2022 phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), đại diện các tân Tiến sĩ và Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2022 phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng cùng PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội trao bằng Tiến sĩ trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng cùng PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội trao bằng Tiến sĩ trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Các tân Tiến sĩ tốt nghiệp năm 2022 nhận bằng trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Các tân Tiến sĩ tốt nghiệp năm 2022 nhận bằng trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Sáng 24/3/2023, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2022 cho 54 tiến sĩ và 862 thạc sĩ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN