Trường Đại học Phú Xuân ký cam kết việc làm với gần 200 sinh viên

  • Sinh viên - Nhà trường - Doanh nghiệp ký cam kết việc làm. Ảnh: Tường Vi – TTXVN
    Sinh viên - Nhà trường - Doanh nghiệp ký cam kết việc làm. Ảnh: Tường Vi – TTXVN
  • Sinh viên - Nhà trường - Doanh nghiệp ký cam kết việc làm. Ảnh: Tường Vi – TTXVN
    Sinh viên - Nhà trường - Doanh nghiệp ký cam kết việc làm. Ảnh: Tường Vi – TTXVN
Ngày 15/1/2020, tại thành phố Huế, Trường Đại học Phú Xuân phối hợp với hơn 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức lễ ký cam kết giới thiệu và đảm bảo việc làm với sinh viên sau khi ra trường. Ảnh: Tường Vi – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN