Trường Cao đẳng Truyền hình tư vấn tuyển sinh 2020 bằng hình thức livestream

 • Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
  Trong ảnh: Livestream tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Truyền hình. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
Tối 3/6/2020, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Truyền hình tổ chức Tư vấn tuyển sinh 2020 bằng hình thức Livestream với chủ đề: “Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện lạnh - Nghề của dân công nghệ”. Đây là lần thứ 6 Trường tổ chức tư vấn tuyển sinh bằng hình thức livestream (trục tuyến qua mạng) từ tháng 5/2020 đến nay. Theo kế hoạch, năm nay Trường sẽ tuyển sinh hơn 500 học sinh, sinh viên. (Hiện nay, Trường Cao đẳng Truyền hình đang đào tạo hơn 600 sinh viên với 11 ngành nghề). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN