Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tổ chức thi tốt nghiệp nghề cho 397 sinh viên

 • Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Công nghệ ô tô. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Công nghệ ô tô. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Điện công nghiệp. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Điện công nghiệp. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Cắt gọt kim loại. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Cắt gọt kim loại. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Điện công nghiệp. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Điện công nghiệp. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Cơ điện tử. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Cơ điện tử. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Công nghệ ô tô. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Công nghệ ô tô. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Điện công nghiệp. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Điện công nghiệp. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Cắt gọt kim loại. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Cắt gọt kim loại. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Cơ điện tử. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Cơ điện tử. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Cơ điện tử. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Các sinh viên thi thực hành nghề Cơ điện tử. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Sáng 29/7/2020, tại Vĩnh Phúc, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (Cơ sở 3) tổ chức thi tốt nghiệp trình độ Cao đẳng cho 397 học sinh sinh viên các nghề: Công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, cơ điện tử và điện công nghiệp. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN