Tổng kết Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020

 • Trong ảnh: Quang cảnh lễ tổng kết Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học và kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh lễ tổng kết Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học và kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: PGS. Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: PGS. Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: GS.TSKH Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phát biểu trực tuyến. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: GS.TSKH Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phát biểu trực tuyến. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh lễ tổng kết Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học và kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh lễ tổng kết Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học và kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Sáng 23/12/2020, tại Hà Nội diễn ra tổng kết Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020 và kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN