Tăng cường hợp tác, cung ứng lượng lớn nhân lực điều dưỡng cho Nhật Bản

  • Trường Đại học Đông Á (thành phố Đà Nẵng) và phủ Osaka (Nhật Bản) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện chương trình Internship và việc làm cho sinh viên ngành Điều dưỡng tại Nhật Bản. Ảnh: TTXVN phát
    Trường Đại học Đông Á (thành phố Đà Nẵng) và phủ Osaka (Nhật Bản) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện chương trình Internship và việc làm cho sinh viên ngành Điều dưỡng tại Nhật Bản. Ảnh: TTXVN phát
  • Trường Đại học Đông Á (thành phố Đà Nẵng) và phủ Osaka (Nhật Bản) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện chương trình Internship và việc làm cho sinh viên ngành Điều dưỡng tại Nhật Bản. Ảnh: TTXVN phát
    Trường Đại học Đông Á (thành phố Đà Nẵng) và phủ Osaka (Nhật Bản) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện chương trình Internship và việc làm cho sinh viên ngành Điều dưỡng tại Nhật Bản. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 23/8/2023, trường Đại học Đông Á (thành phố Đà Nẵng) và phủ Osaka (Nhật Bản) tổ chức lễ Ký thỏa thuận hợp tác toàn diện chương trình Internship và việc làm cho sinh viên ngành Điều dưỡng tại Nhật Bản. Buổi lễ tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN