Tái hiện nghi lễ tiến Ngự lịch

 • Nghi thức hành lễ tại buổi tiến Ngự lịch. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Nghi thức hành lễ tại buổi tiến Ngự lịch. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Đoàn rước Ngự lịch. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Đoàn rước Ngự lịch. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Ngự lịch được dâng lên cho vua. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Ngự lịch được dâng lên cho vua. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Đoàn rước Ngự lịch. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Đoàn rước Ngự lịch. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Đoàn rước Ngự lịch. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Đoàn rước Ngự lịch. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Ngự lịch được dâng lên cho vua và sau đó ban lại cho bách quan, muôn dân. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Ngự lịch được dâng lên cho vua và sau đó ban lại cho bách quan, muôn dân. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Đoàn rước Ngự lịch chuẩn bị vào cung. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Đoàn rước Ngự lịch chuẩn bị vào cung. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Các quan dâng Ngự lịch lên cho vua. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Các quan dâng Ngự lịch lên cho vua. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Các quan dâng Ngự lịch lên cho vua. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Các quan dâng Ngự lịch lên cho vua. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Quan Truyền chế nhận tờ chế từ vua, sau đó truyền lại cho bách quan. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Quan Truyền chế nhận tờ chế từ vua, sau đó truyền lại cho bách quan. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Quan Tư lễ thực hiện nghi thức Thượng hương. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Quan Tư lễ thực hiện nghi thức Thượng hương. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Sáng 15/1/2022 (13 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại Hoàng Thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức nghi lễ tiến Ngự lịch. Đây là nghi lễ từ thời nhà Lê, triều đình tổ chức nghi lễ tiến Ngự lịch cho hoàng đế và ban lịch cho bách quan, muôn dân. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN