Sôi nổi Ngày đoàn viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội với Hội thao Thanh niên khỏe

 • Nội dung thi nhảy bao bố thể hiện sức khỏe, sự khéo léo của sinh viên sư phạm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Nội dung thi nhảy bao bố thể hiện sức khỏe, sự khéo léo của sinh viên sư phạm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Các đội thi đấu môn kéo co. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Các đội thi đấu môn kéo co. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Những khán giả sinh viên, đoàn viên thanh niên nhiệt tình cổ vũ cho các đội thi. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Những khán giả sinh viên, đoàn viên thanh niên nhiệt tình cổ vũ cho các đội thi. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết được phát huy trong nội dung thi môn kéo co. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết được phát huy trong nội dung thi môn kéo co. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội giao hữu bóng rổ trong Ngày đoàn viên. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội giao hữu bóng rổ trong Ngày đoàn viên. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Các đội thi đấu môn nhảy bao bố. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Các đội thi đấu môn nhảy bao bố. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Các đội thi đấu môn kéo co. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Các đội thi đấu môn kéo co. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Nội dung thi nhảy bao bố thể hiện sức khỏe, sự khéo léo của sinh viên sư phạm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Nội dung thi nhảy bao bố thể hiện sức khỏe, sự khéo léo của sinh viên sư phạm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Các đội thi đấu môn nhảy bao bố. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Các đội thi đấu môn nhảy bao bố. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội giao hữu bóng rổ trong Ngày đoàn viên. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội giao hữu bóng rổ trong Ngày đoàn viên. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2023) và chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, ngày 19/3/2023, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thao Thanh niên khỏe với mục tiêu rèn luyện, nâng cao thể chất, tăng cường giao lưu, phát huy sức mạnh tập thể giữa sinh viên trong nhà trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN