SEA Games 31: Môn Thể dục dụng cụ ngày thi đấu thứ hai

 • VĐV Shandy Poh (41 - Singapore) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
  VĐV Shandy Poh (41 - Singapore) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
 • VĐV Aryanna Shetty Nish (43-Singapore) thi đấu nội dung nhào lộn giàn nhún. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
  VĐV Aryanna Shetty Nish (43-Singapore) thi đấu nội dung nhào lộn giàn nhún. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
 • VĐV Shandy Poh (41 - Singapore) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
  VĐV Shandy Poh (41 - Singapore) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
 • VĐV Sasiwimon Mueangphuan (53 - Thái Lan) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
  VĐV Sasiwimon Mueangphuan (53 - Thái Lan) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
 • VĐV Emma Yap (45 - Singapore) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
  VĐV Emma Yap (45 - Singapore) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
 • VĐV Thantida Sophia Ruecker (55 - Thái Lan) gặp chấn thương khi khởi động. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
  VĐV Thantida Sophia Ruecker (55 - Thái Lan) gặp chấn thương khi khởi động. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
 • VĐV Shandy Poh (41 - Singapore) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
  VĐV Shandy Poh (41 - Singapore) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
 • VĐV Shandy Poh (41 - Singapore) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
  VĐV Shandy Poh (41 - Singapore) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
 • VĐV Aryanna Shetty Nish (43 - Singapore) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
  VĐV Aryanna Shetty Nish (43 - Singapore) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
 • VĐV Aryanna Shetty Nish (43 - Singapore) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
  VĐV Aryanna Shetty Nish (43 - Singapore) thi đấu nội dung cầu thăng bằng. Ảnh: Khánh Long - TTXVN
Ngày 14/5/2022, tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) diễn ra các nội dung thi đấu Đồng đội nữ và Toàn năng nữ của bộ môn Thể dục dụng cụ tại SEA Games 31. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN