SEA Games 31: Khởi tranh môn Lặn

  • Các VĐV thi đấu nội dung 100m vòi hơi chân vịt đơn nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Các VĐV thi đấu nội dung 100m vòi hơi chân vịt đơn nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • VĐV Nguyễn Thành Lộc (Việt Nam) thi đấu nội dung 100m vòi hơi chân vịt đơn nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    VĐV Nguyễn Thành Lộc (Việt Nam) thi đấu nội dung 100m vòi hơi chân vịt đơn nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • VĐV Đỗ Đình Toản (Việt Nam) thi đấu nội dung 100m vòi hơi chân vịt đơn nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    VĐV Đỗ Đình Toản (Việt Nam) thi đấu nội dung 100m vòi hơi chân vịt đơn nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Ngày 21/5/2022, tại Cung thể thao dưới nước (Hà Nội) khởi tranh môn Lặn ở SEA Games 31 với vòng loại các nội dung. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN