SEA Games 31: Khởi tranh các nội dung thi đấu của bộ môn Bơi

 • VĐV Nguyễn Thị Nhật Lam (Việt Nam) thi đấu vòng loại bơi 200m hỗn hợp nữ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  VĐV Nguyễn Thị Nhật Lam (Việt Nam) thi đấu vòng loại bơi 200m hỗn hợp nữ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • VĐV Lê Nguyễn Paul (Việt Nam) thi đấu vòng loại nội dung bơi 100m ngửa nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  VĐV Lê Nguyễn Paul (Việt Nam) thi đấu vòng loại nội dung bơi 100m ngửa nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • VĐV Mai Trần Tuấn Anh (Việt Nam) thi đấu vòng loại nội dung bơi 100m ngửa nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  VĐV Mai Trần Tuấn Anh (Việt Nam) thi đấu vòng loại nội dung bơi 100m ngửa nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • VĐV Mai Trần Tuấn Anh (Việt Nam) thi đấu vòng loại nội dung bơi 100m ngửa nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  VĐV Mai Trần Tuấn Anh (Việt Nam) thi đấu vòng loại nội dung bơi 100m ngửa nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Màn tranh tài gay cấn giữa VĐV Nguyễn Thị Nhật Lam (Việt Nam, bên trái) và VĐV Azzahra Permatahani (Indonesia) ở vòng loại bơi 200m hỗn hợp nữ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Màn tranh tài gay cấn giữa VĐV Nguyễn Thị Nhật Lam (Việt Nam, bên trái) và VĐV Azzahra Permatahani (Indonesia) ở vòng loại bơi 200m hỗn hợp nữ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • VĐV Võ Thị Mỹ Tiên (Việt Nam) thi đấu vòng loại bơi 200m hỗn hợp nữ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  VĐV Võ Thị Mỹ Tiên (Việt Nam) thi đấu vòng loại bơi 200m hỗn hợp nữ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • VĐV Võ Thị Mỹ Tiên (Việt Nam) thi đấu vòng loại bơi 200m hỗn hợp nữ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  VĐV Võ Thị Mỹ Tiên (Việt Nam) thi đấu vòng loại bơi 200m hỗn hợp nữ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • VĐV Nguyễn Thị Nhật Lam (Việt Nam) thi đấu vòng loại bơi 200m hỗn hợp nữ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  VĐV Nguyễn Thị Nhật Lam (Việt Nam) thi đấu vòng loại bơi 200m hỗn hợp nữ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • VĐV Nguyễn Thị Nhật Lam (Việt Nam) thi đấu vòng loại bơi 200m hỗn hợp nữ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  VĐV Nguyễn Thị Nhật Lam (Việt Nam) thi đấu vòng loại bơi 200m hỗn hợp nữ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Ngày 14/5/2022, tại Cung thể thao dưới nước (Hà Nội) diễn ra các nội dung thi đấu vòng loại của bộ môn Bơi tại SEA Games 31. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN