Người dân Quảng Nam chủ động phòng, chống bão Noru

  • Người dân ven biển thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam chủ động phòng chống bão Noru. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN
    Người dân ven biển thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam chủ động phòng chống bão Noru. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN
  • Người dân xã ven biển thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam chủ động phòng chống bão Noru. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN
    Người dân xã ven biển thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam chủ động phòng chống bão Noru. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN
  • Người dân xã ven biển thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam chủ động phòng chống bão Noru. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN
    Người dân xã ven biển thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam chủ động phòng chống bão Noru. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN
Chiều 25/9, người dân ở các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Nam tiến hành chằng chống nhà cửa để ứng phó với bão số 4 (bão Noru). Hiện thành phố Tam Kỳ đã có phương án di dời dân đến nơi an toàn. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN