Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) tuyên dương nhà giáo xuất sắc

  • Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN
    Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN
  • Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng đánh giá ngoài đối với 2 chương trình đào tạo Luật Kinh tế và Quản lý nhà nước. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN
    Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng đánh giá ngoài đối với 2 chương trình đào tạo Luật Kinh tế và Quản lý nhà nước. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN
  • Vinh danh 4 tân Tiến sĩ học tập quay trở lại công tác tại Trường. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN
    Vinh danh 4 tân Tiến sĩ học tập quay trở lại công tác tại Trường. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN
Ngày 20/11/2023, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN