Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nặng nhiều nơi ở Quảng Nam

 • Hàng trăm mét Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
  Hàng trăm mét Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
 • Nhiều nhà dân ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
  Nhiều nhà dân ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
 • Nhiều nhà dân ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
  Nhiều nhà dân ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
 • Nhiều nhà dân ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
  Nhiều nhà dân ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
 • Nhiều nhà dân ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
  Nhiều nhà dân ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
 • Nhiều nhà dân ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
  Nhiều nhà dân ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
 • Hàng trăm mét Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
  Hàng trăm mét Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
 • Hàng trăm mét Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
  Hàng trăm mét Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
 • Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
  Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
 • Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
  Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
 • Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
  Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
 • Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
  Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN
Mưa to đến rất to từ ngày 22/10 cùng với lượng nước lớn thượng nguồn đổ về khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ngập nặng, gây khó khăn cho việc di chuyển và sinh hoạt của người dân. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN