Lễ trao Giải báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2018

 • Trong ảnh: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải A cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải A cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang và Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ TTXVN Hà Thị Mai An trao giải B cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang và Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ TTXVN Hà Thị Mai An trao giải B cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Lê Quốc Minh và Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Lê Quốc Minh và Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi (bên phải) và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi công bố các tác giả có tác phẩm đoạt giải A. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi (bên phải) và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi công bố các tác giả có tác phẩm đoạt giải A. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Lê Trí Dũng, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN, Trưởng Ban biên tập Ảnh trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Ông Lê Trí Dũng, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN, Trưởng Ban biên tập Ảnh trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại diện Ban Tổ chức trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Đại diện Ban Tổ chức trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Lê Trí Dũng, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN, Trưởng Ban biên tập Ảnh trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Ông Lê Trí Dũng, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN, Trưởng Ban biên tập Ảnh trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Lê Quốc Minh trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN 
  Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Lê Quốc Minh trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN 
 • Trong ảnh: Đồng chí Hà Thị Mai An, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy TTXVN trao Giấy chứng nhận giải B cho tác giả Lưu Trọng Đạt (Ban biên tập Ảnh) với tác phẩm
  Trong ảnh: Đồng chí Hà Thị Mai An, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy TTXVN trao Giấy chứng nhận giải B cho tác giả Lưu Trọng Đạt (Ban biên tập Ảnh) với tác phẩm "Bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao Đông Nam Á" ở thể loại Ảnh báo chí. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang trao giải B cho tác giả Lưu Trọng Đạt (Ban biên tập Ảnh) với tác phẩm
  Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang trao giải B cho tác giả Lưu Trọng Đạt (Ban biên tập Ảnh) với tác phẩm "Bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao Đông Nam Á" ở thể loại Ảnh báo chí. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao giải A cho tác giả Nguyễn Quý Trung với tác phẩm
  Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao giải A cho tác giả Nguyễn Quý Trung với tác phẩm "Lai Châu tan hoang sau cơn lũ dữ" ở thể loại Ảnh báo chí. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Lãnh đạo TTXVN qua các thời kỳ và đại biểu chụp ảnh chung tại Lễ trao giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Lãnh đạo TTXVN qua các thời kỳ và đại biểu chụp ảnh chung tại Lễ trao giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi và Ban lãnh đạo TTXVN chụp ảnh chung với lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên Ban biên tập Ảnh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi và Ban lãnh đạo TTXVN chụp ảnh chung với lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên Ban biên tập Ảnh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội TTXVN Lê Quốc Minh chụp ảnh chung với các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội TTXVN Lê Quốc Minh chụp ảnh chung với các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi chụp ảnh chung với Ban lãnh đạo TTXVN và Ban Thường vụ Liên chi hội Nhà báo TTXVN. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi chụp ảnh chung với Ban lãnh đạo TTXVN và Ban Thường vụ Liên chi hội Nhà báo TTXVN. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi công bố các tác giả có tác phẩm đoạt giải A. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi công bố các tác giả có tác phẩm đoạt giải A. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Lê Quốc Minh và Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Lê Quốc Minh và Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Lê Trí Dũng, Trưởng ban Biên tập Ảnh trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Ông Lê Trí Dũng, Trưởng ban Biên tập Ảnh trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại diện Ban Tổ chức trao giải Multimedia và Đồ họa cho các cá nhân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Đại diện Ban Tổ chức trao giải Multimedia và Đồ họa cho các cá nhân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại diện Ban Tổ chức trao giải phụ cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Đại diện Ban Tổ chức trao giải phụ cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Lễ trao giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Lễ trao giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Lê Quốc Minh phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Lê Quốc Minh phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Lê Quốc Minh phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Lê Quốc Minh phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Chiều 17/5/2019, Lễ trao Giải báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2018 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN