Lễ báo công dâng Bác của 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020

 • Trong ảnh: Đoàn 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 vào dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 vào dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 vào dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 vào dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 làm Lễ chào cờ trước Lăng Bác. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 làm Lễ chào cờ trước Lăng Bác. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp báo công với Bác về những thành tích của 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp báo công với Bác về những thành tích của 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp báo công với Bác về những thành tích của 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp báo công với Bác về những thành tích của 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 do Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng làm Trưởng đoàn vào Lăng viếng Bác. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 do Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng làm Trưởng đoàn vào Lăng viếng Bác. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 vào Lăng viếng Bác. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 vào Lăng viếng Bác. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Sáng 9/10/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức cho 130 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình và vào Lăng viếng Bác. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN