Khởi động dự án "Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt" tại Hà Nam

  • Tập huấn cho cán bộ công đoàn, y tế các nhà máy - khu công nghiệp về thực hành dinh dưỡng họp lý cho mẹ và bé. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN
    Tập huấn cho cán bộ công đoàn, y tế các nhà máy - khu công nghiệp về thực hành dinh dưỡng họp lý cho mẹ và bé. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN
  • Bà Phạm Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam phát biểu khởi động dự án
    Bà Phạm Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam phát biểu khởi động dự án "Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt". Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN
Ngày 3/7/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam phối hợp với Quỹ Vì tầm vóc Việt tổ chức Lễ khởi động dự án "Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt" năm 2022 với chủ đề "Hỗ trợ phục hồi thể chất và tinh thần cho người lao động thu nhập thấp trong các nhà máy - khu công nghiệp và trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19". Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN