Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội khai trương Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning

 • Trong ảnh: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đào tạo bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning tại Xưởng Điện công nghiệp/Cơ điện tử. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đào tạo bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning tại Xưởng Điện công nghiệp/Cơ điện tử. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Giảng viên của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đang giảng bài bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Giảng viên của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đang giảng bài bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đào tạo bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning tại Xưởng Điện công nghiệp/Cơ điện tử. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đào tạo bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning tại Xưởng Điện công nghiệp/Cơ điện tử. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đào tạo bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning tại Xưởng Điện công nghiệp/Cơ điện tử. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đào tạo bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning tại Xưởng Điện công nghiệp/Cơ điện tử. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên kỹ thuật giúp giảng viên của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội giảng bài bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên kỹ thuật giúp giảng viên của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội giảng bài bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đào tạo bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning tại Xưởng Điện công nghiệp/Cơ điện tử. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đào tạo bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning tại Xưởng Điện công nghiệp/Cơ điện tử. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Giảng viên của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đang giảng bài bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Giảng viên của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đang giảng bài bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Giảng viên của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đang giảng bài bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Giảng viên của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đang giảng bài bằng Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Sáng 24/3/2020, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tổ chức Khai trương Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning giúp cho hoạt động đào tạo của Trường linh hoạt, năng động, làm chủ công nghệ, nhà trường trở thành không giới hạn, “nhà trường không biên giới” trên môi trường không gian mạng, giảm nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN