Huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) di dời gần 40.000 lồng bè nuôi thủy sản để tránh trú bão số 6

  • Trong ảnh: Một bè nuôi thuỷ sản trên vùng biển vịnh Vân Phong (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) được người dân kiểm tra, gia cố trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Một bè nuôi thuỷ sản trên vùng biển vịnh Vân Phong (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) được người dân kiểm tra, gia cố trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh) đến từng bè nuôi thuỷ sản để thông báo, vận động người dân di dời bè vào khu vực an toàn. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh) đến từng bè nuôi thuỷ sản để thông báo, vận động người dân di dời bè vào khu vực an toàn. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Một số lồng bè nuôi tôm hùm được người dân lai dắt đến khu vực trước cảng Vân Phong (xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh) để tránh trú bão số 6. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Một số lồng bè nuôi tôm hùm được người dân lai dắt đến khu vực trước cảng Vân Phong (xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh) để tránh trú bão số 6. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Đến chiều 9/11/2019, huyện Vạn Ninh - “thủ phủ” nuôi tôm hùm của tỉnh Khánh Hoà đã cơ bản hoàn thành công tác di dời gần 40.000 lồng bè nuôi thuỷ sản (chủ yếu là tôm hùm) đến nơi tránh trú bão số 6 an toàn. Theo kế hoạch, chậm nhất đến 8 giờ sáng ngày 10/11, tất cả lồng bè nuôi thủy sản của huyện sẽ được di dời đến nơi an toàn và gia cố chặt chẽ. Đối với khoảng 2.600 lao động làm việc trên lồng bè, chậm nhất đến 10 giờ ngày 10/11 phải vào bờ trước khi bão số 6 đổ bộ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN