Hội thảo “Ứng dụng công nghệ 4.0 của Siemens trong giáo dục nghề nghiệp”

 • Trong ảnh: Ông Alvin Tan, Giám đốc Chương trình đào tạo toàn cầu hãng Siemens trình diễn giải pháp Công nghệ 4.0 của Siemens trong giáo dục nghề nghiệp tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Ông Alvin Tan, Giám đốc Chương trình đào tạo toàn cầu hãng Siemens trình diễn giải pháp Công nghệ 4.0 của Siemens trong giáo dục nghề nghiệp tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Giải pháp công nghệ hoàn hảo – Top Solutions phát biểu về Chương trình tài trợ gói phần mềm 3D Solid Edge và kế hoạch khai thác tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Giải pháp công nghệ hoàn hảo – Top Solutions phát biểu về Chương trình tài trợ gói phần mềm 3D Solid Edge và kế hoạch khai thác tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Giải pháp công nghệ hoàn hảo – Top Solutions phát biểu về Chương trình tài trợ gói phần mềm 3D Solid Edge và kế hoạch khai thác tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Giải pháp công nghệ hoàn hảo – Top Solutions phát biểu về Chương trình tài trợ gói phần mềm 3D Solid Edge và kế hoạch khai thác tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Erwin Messner, Giám đốc kỹ thuật hãng Siemens trình diễn giải pháp Công nghệ 4.0 của Siemens trong giáo dục nghề nghiệp tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Ông Erwin Messner, Giám đốc kỹ thuật hãng Siemens trình diễn giải pháp Công nghệ 4.0 của Siemens trong giáo dục nghề nghiệp tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Zeki Aydan, Giám đốc toàn cầu hãng Siemens trình diễn giải pháp Công nghệ 4.0 của Siemens trong giáo dục nghề nghiệp tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Ông Zeki Aydan, Giám đốc toàn cầu hãng Siemens trình diễn giải pháp Công nghệ 4.0 của Siemens trong giáo dục nghề nghiệp tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Phạm Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Ông Phạm Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Sáng 20/6/2019, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Siemens cùng Công ty TNHH Giải pháp công nghệ hoàn hảo – Top Solutions tổ chức hội thảo “Ứng dụng công nghệ 4.0 của Siemens trong giáo dục nghề nghiệp”. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN