HLV Park Hang-seo ủng hộ 5.000 USD phòng, chống dịch COVID-19

 • Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền ủng hộ của HLV Park Hang-seo góp phần chung tay đẩy lùi COVID-19. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền ủng hộ của HLV Park Hang-seo góp phần chung tay đẩy lùi COVID-19. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp HLV Park Hang Seo đến ủng hộ, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp HLV Park Hang Seo đến ủng hộ, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp HLV Park Hang-seo đến ủng hộ, chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp HLV Park Hang-seo đến ủng hộ, chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền ủng hộ của HLV Park Hang-seo góp phần chung tay đẩy lùi COVID-19. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền ủng hộ của HLV Park Hang-seo góp phần chung tay đẩy lùi COVID-19. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền ủng hộ của HLV Park Hang-seo góp phần chung tay đẩy lùi COVID-19. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền ủng hộ của HLV Park Hang-seo góp phần chung tay đẩy lùi COVID-19. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 26/3/2020, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam Park Hang-seo trao 5.000 USD góp phần chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN