Hà Nội: Nỗ lực bám chốt, tăng cường kiểm tra và tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

 • Trong ảnh: Các chốt kiểm soát của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Vĩnh Tuy kiếm tra giấy tờ, thông tin của người ra, vào trên địa bàn (ảnh chụp chiều 3/8/2021). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Các chốt kiểm soát của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Vĩnh Tuy kiếm tra giấy tờ, thông tin của người ra, vào trên địa bàn (ảnh chụp chiều 3/8/2021). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Vĩnh Tuy kiếm tra giấy tờ, thông tin của người ra, vào trên địa bàn (ảnh chụp chiều 3/8/2021). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Vĩnh Tuy kiếm tra giấy tờ, thông tin của người ra, vào trên địa bàn (ảnh chụp chiều 3/8/2021). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đội cơ động của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng thường xuyên tuần tra nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý người dân ra khỏi nhà không có lý do chính đáng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Các đội cơ động của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng thường xuyên tuần tra nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý người dân ra khỏi nhà không có lý do chính đáng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Vào cuối giờ chiều, người dân đi làm trở về nhà đông nên các chốt của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đều có hướng dẫn, phân luồng để kiểm soát cho phù hợp, tránh tập chung đông người. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Vào cuối giờ chiều, người dân đi làm trở về nhà đông nên các chốt của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đều có hướng dẫn, phân luồng để kiểm soát cho phù hợp, tránh tập chung đông người. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Vào cuối giờ chiều, người dân đi làm trở về nhà đông nên các chốt của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đều có hướng dẫn, phân luồng để kiểm soát cho phù hợp, tránh tập chung đông người. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Vào cuối giờ chiều, người dân đi làm trở về nhà đông nên các chốt của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đều có hướng dẫn, phân luồng để kiểm soát cho phù hợp, tránh tập chung đông người. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Vĩnh Tuy kiếm tra giấy tờ, thông tin của người ra, vào trên địa bàn (ảnh chụp chiều 3/8/2021). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Vĩnh Tuy kiếm tra giấy tờ, thông tin của người ra, vào trên địa bàn (ảnh chụp chiều 3/8/2021). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhiều người dân có sai sót, nhầm lẫn trong giấy tờ đi đường được cán bộ tại chốt kiểm soát của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng nhắc nhở và hướng dẫn thực hiện đúng quy định. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Nhiều người dân có sai sót, nhầm lẫn trong giấy tờ đi đường được cán bộ tại chốt kiểm soát của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng nhắc nhở và hướng dẫn thực hiện đúng quy định. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Vào cuối giờ chiều, người dân đi làm trở về nhà đông nên các chốt của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đều có hướng dẫn, phân luồng để kiểm soát cho phù hợp, tránh tập chung đông người. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Vào cuối giờ chiều, người dân đi làm trở về nhà đông nên các chốt của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đều có hướng dẫn, phân luồng để kiểm soát cho phù hợp, tránh tập chung đông người. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Vào cuối giờ chiều, người dân đi làm trở về nhà đông nên các chốt của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đều có hướng dẫn, phân luồng để kiểm soát cho phù hợp, tránh tập chung đông người. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Vào cuối giờ chiều, người dân đi làm trở về nhà đông nên các chốt của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đều có hướng dẫn, phân luồng để kiểm soát cho phù hợp, tránh tập chung đông người. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đội cơ động của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng thường xuyên tuần tra nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý người dân ra khỏi nhà không có lý do chính đáng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Các đội cơ động của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng thường xuyên tuần tra nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý người dân ra khỏi nhà không có lý do chính đáng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Thời điểm này, Hà Nội đang ở tuần thứ hai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Thành phố trong vòng 15 ngày. Các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp phường đang tạo hiệu quả rõ rệt, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt không quản ngại thời tiết hay khó khăn, vất vả, vẫn kiên trì bám chốt đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN