Hà Nội: Ngày thi thứ 2 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022

 • Trong ảnh: Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập - quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập - quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Thanh niên xung phong giúp đỡ các thí sinh vào điểm thi. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Thanh niên xung phong giúp đỡ các thí sinh vào điểm thi. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Giám thị coi thi phát giấy nháp, giấy thi cho thí sinh trước giờ làm bài thi môn Toán. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Giám thị coi thi phát giấy nháp, giấy thi cho thí sinh trước giờ làm bài thi môn Toán. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thí sinh tại giờ thi môn Toán sáng 13/6. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thí sinh tại giờ thi môn Toán sáng 13/6. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Phương án hướng dẫn của ngành y tế đảm bảo giãn cách cho thí sinh đến điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Phương án hướng dẫn của ngành y tế đảm bảo giãn cách cho thí sinh đến điểm thi trường THPT Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Phòng thi được bố trí chỗ ngồi cho thí sinh đảm bảo giãn cách theo qui định. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Phòng thi được bố trí chỗ ngồi cho thí sinh đảm bảo giãn cách theo qui định. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Phòng thi được bố trí chỗ ngồi cho thí sinh đảm bảo giãn cách. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Phòng thi được bố trí chỗ ngồi cho thí sinh đảm bảo giãn cách. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • TTrong ảnh: Các thí sinh bắt đầu ngày thi thứ 2 tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: TTXVN
  TTrong ảnh: Các thí sinh bắt đầu ngày thi thứ 2 tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Các thí sinh bắt đầu ngày thi thứ 2 tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Các thí sinh bắt đầu ngày thi thứ 2 tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Các thí sinh bắt đầu ngày thi thứ 2 tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Các thí sinh bắt đầu ngày thi thứ 2 tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập - quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập - quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Đo thân nhiệt thí sinh tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Đo thân nhiệt thí sinh tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Đo thân nhiệt thí sinh tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Đo thân nhiệt thí sinh tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Các thí sinh dự ngày thi thứ 2 trong điều kiện thời tiết mưa to ngay từ đầu giờ sáng. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Các thí sinh dự ngày thi thứ 2 trong điều kiện thời tiết mưa to ngay từ đầu giờ sáng. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Cơn mưa to bất chợt, các thí sinh vẫn khẩn trương đến thi điểm thi tại Trường THCS Hà Huy Tập - quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Cơn mưa to bất chợt, các thí sinh vẫn khẩn trương đến thi điểm thi tại Trường THCS Hà Huy Tập - quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng công an giúp đỡ thí sinh vào điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng công an giúp đỡ thí sinh vào điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Các thí sinh đến điểm thi tại Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Các thí sinh đến điểm thi tại Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Sáng 13/6/2021, hơn 93.000 thí sinh trên địa bàn Hà Nội tiếp tục ngày thi thứ 2 - kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022. Trong buổi sáng, các thí sinh sẽ thi 2 môn Toán và Lịch sử. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN