Hà Nội: Kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

 • Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tái hiện về chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tái hiện về chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tái hiện cảnh Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tái hiện cảnh Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 • Trong ảnh: Tái hiện cảnh Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  Trong ảnh: Tái hiện cảnh Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 • Trong ảnh: Tái hiện hình ảnh Ngô Quyền trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  Trong ảnh: Tái hiện hình ảnh Ngô Quyền trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 • Trong ảnh: Màn trống hội chào mừng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  Trong ảnh: Màn trống hội chào mừng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tái hiện về chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tái hiện về chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tái hiện về chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tái hiện về chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 • Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm . Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm . Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tái hiện về chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tái hiện về chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 • Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm . Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm . Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Tối 20/4/2019, tại khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2019). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN