Hà Nội: Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2021 - 2022

 • Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhóm bạn đến động viên sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Nhóm bạn đến động viên sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Việt Đức - quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Việt Đức - quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Phụ huynh và thí sinh điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) vui mừng khi hoàn thành môn thi cuối. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Phụ huynh và thí sinh điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) vui mừng khi hoàn thành môn thi cuối. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Phụ huynh và thí sinh điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) vui mừng khi hoàn thành môn thi cuối. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Phụ huynh và thí sinh điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) vui mừng khi hoàn thành môn thi cuối. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Các thí sinh điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) hoàn thành kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Các thí sinh điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) hoàn thành kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Phụ huynh và thí sinh tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) vui mừng khi kết thúc môn thi cuối. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Phụ huynh và thí sinh tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) vui mừng khi kết thúc môn thi cuối. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Thí sinh điểm thi Trường PTTH Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) trao đổi bài sau khi kết thúc kỳ thi. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Thí sinh điểm thi Trường PTTH Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) trao đổi bài sau khi kết thúc kỳ thi. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng tình nguyện viên tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi nhắc nhở các thí sinh ra về vẫn phải tuân thủ 5K đảm bảo giãn khoảng cách cần thiết. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng tình nguyện viên tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi nhắc nhở các thí sinh ra về vẫn phải tuân thủ 5K đảm bảo giãn khoảng cách cần thiết. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Thí sinh kết thúc môn thi ra về tại điểm thi THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Thí sinh kết thúc môn thi ra về tại điểm thi THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Thí sinh kết thúc môn thi ra về vẫn phải đảm bảo giãn khoảng cách cần thiết tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Thí sinh kết thúc môn thi ra về vẫn phải đảm bảo giãn khoảng cách cần thiết tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Thí sinh kết thúc môn thi ra về vẫn phải đảm bảo giãn khoảng cách cần thiết tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Thí sinh kết thúc môn thi ra về vẫn phải đảm bảo giãn khoảng cách cần thiết tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh tại điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh tại điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Những thí sinh đầu tiên rời phòng thi tại điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Những thí sinh đầu tiên rời phòng thi tại điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Niềm vui của thí sinh tại điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên sau khi hoàn thành tốt bài thi của mình. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Niềm vui của thí sinh tại điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên sau khi hoàn thành tốt bài thi của mình. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Bác bảo vệ trường THCS Ngô Sĩ Liên hỏi thăm tình hình làm bài của thí sinh. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Bác bảo vệ trường THCS Ngô Sĩ Liên hỏi thăm tình hình làm bài của thí sinh. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Các thí sinh tại điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên trao đổi bài làm của mình sau khi hoàn thành bài thi. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Các thí sinh tại điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên trao đổi bài làm của mình sau khi hoàn thành bài thi. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Các thí sinh rời khỏi điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên sau khi hoàn thành 2 môn thi cuối. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Các thí sinh rời khỏi điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên sau khi hoàn thành 2 môn thi cuối. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Niềm vui của thí sinh cùng gia đình sau khi hoàn thành tốt bài thi của mình. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Niềm vui của thí sinh cùng gia đình sau khi hoàn thành tốt bài thi của mình. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thí sinh trao đổi sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thí sinh trao đổi sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thí sinh trao đổi sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thí sinh trao đổi sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thí sinh gọi điện cho người nhà đón sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thí sinh gọi điện cho người nhà đón sau khi hoàn thành buổi thi cuối tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Trưa 13/6/2021, thí sinh Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành buổi thi cuối với hai môn Toán và Lịch sử, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2021 - 2022 của thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN