Hà Nội: Học sinh lớp 12 bắt đầu học trực tiếp 3 buổi mỗi tuần

 • Học sinh lớp 12 trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy chào cờ, hát Quốc ca tại lớp trong sáng đầu tiên trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Học sinh lớp 12 trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy chào cờ, hát Quốc ca tại lớp trong sáng đầu tiên trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12 Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và ngồi giãn cách trong lớp học. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12 Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và ngồi giãn cách trong lớp học. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Theo quy định, giáo viên đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 mới tới trường dạy trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Theo quy định, giáo viên đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 mới tới trường dạy trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12, trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy chăm chú nghe giảng khi được tới trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12, trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy chăm chú nghe giảng khi được tới trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Theo quy định, giáo viên đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 mới tới trường dạy trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Theo quy định, giáo viên đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 mới tới trường dạy trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Theo quy định, giáo viên đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 mới tới trường dạy trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Theo quy định, giáo viên đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 mới tới trường dạy trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Niềm vui của học sinh lớp 12, trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy khi được tới trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Niềm vui của học sinh lớp 12, trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy khi được tới trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12, trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy chăm chú nghe giảng khi được tới trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12, trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy chăm chú nghe giảng khi được tới trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12, trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy chăm chú nghe giảng khi được tới trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12, trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy chăm chú nghe giảng khi được tới trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12, trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy chăm chú nghe giảng khi được tới trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12, trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy chăm chú nghe giảng khi được tới trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Được đi học trực tiếp, được gặp lại thầy cô và các bạn song đôi lúc các em học sinh lớp 12 vẫn thoảng chút lo âu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Được đi học trực tiếp, được gặp lại thầy cô và các bạn song đôi lúc các em học sinh lớp 12 vẫn thoảng chút lo âu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12, trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy chăm chú nghe giảng khi được tới trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12, trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy chăm chú nghe giảng khi được tới trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình được đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình được đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12 D8, trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình bước vào buổi học trực tiếp đầu tiên trên lớp. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12 D8, trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình bước vào buổi học trực tiếp đầu tiên trên lớp. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh khối 12 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm học trực tiếp trong buổi đầu tiên trở lại trường, sáng 6/12. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh khối 12 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm học trực tiếp trong buổi đầu tiên trở lại trường, sáng 6/12. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh khối 12 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm học trực tiếp trong buổi đầu tiên trở lại trường, sáng 6/12. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh khối 12 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm học trực tiếp trong buổi đầu tiên trở lại trường, sáng 6/12. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Học sinh lớp 12 trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy chào cờ, hát Quốc ca tại lớp trong sáng đầu tiên trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Học sinh lớp 12 trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy chào cờ, hát Quốc ca tại lớp trong sáng đầu tiên trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Học sinh khối 12 Trường PTTH Việt Đức, quận Hoàn Kiếm thể hiện cảm xúc lên tấm bảng “Back to School”. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Học sinh khối 12 Trường PTTH Việt Đức, quận Hoàn Kiếm thể hiện cảm xúc lên tấm bảng “Back to School”. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Các học sinh khối 12 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Các học sinh khối 12 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Niềm vui của một em học sinh lớp 12 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm ngày đầu quay trở lại học trực tiếp . Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Niềm vui của một em học sinh lớp 12 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm ngày đầu quay trở lại học trực tiếp . Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Một nửa khối 12 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm trở lại học trực tiếp sáng 6/12. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Một nửa khối 12 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm trở lại học trực tiếp sáng 6/12. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Các học sinh khối 12 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Các học sinh khối 12 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Một nửa khối 12 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm trở lại học trực tiếp sáng 6/12. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Một nửa khối 12 Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm trở lại học trực tiếp sáng 6/12. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy trong sáng đầu tiên học sinh lớp 12 đi học trực tiếp trở lại. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy trong sáng đầu tiên học sinh lớp 12 đi học trực tiếp trở lại. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình được đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình được đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Các giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình trước khi vào trường đều được đo thân nhiệt. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Các giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình trước khi vào trường đều được đo thân nhiệt. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy bố trí phân luồng giãn cách, thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh khi vào trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy bố trí phân luồng giãn cách, thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh khi vào trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay khi tới trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay khi tới trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy bố trí phân luồng giãn cách, thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh khi vào trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy bố trí phân luồng giãn cách, thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh khi vào trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay khi tới trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay khi tới trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay khi tới trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay khi tới trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình được đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình được đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Những khu vực được ngăn không cho học sinh đi lại tại trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Những khu vực được ngăn không cho học sinh đi lại tại trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình được đo nhiệt độ trước khi vào trường. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình được đo nhiệt độ trước khi vào trường. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình đến trường sau nhiều tháng học trực tuyến ở nhà. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình đến trường sau nhiều tháng học trực tuyến ở nhà. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay khi tới trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12 trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay khi tới trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12 Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12 Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Học sinh lớp 12 Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong lớp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Học sinh lớp 12 Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong lớp. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy bố trí phân luồng giãn cách, thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh khi vào trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Trong ảnh: Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy bố trí phân luồng giãn cách, thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh khi vào trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Sáng 6/12/2021, theo đúng kế hoạch, học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở lại trường học theo phương án "50% số lớp 12 học trực tiếp vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; 50% số lớp 12 học trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; Những ngày còn lại trong tuần, học sinh học trực tuyến". Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN