Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XV tranh cúp PROKENNEX năm 2020 thành công tốt đẹp

 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho 3 câu lạc bộ Nhất - Nhì - Ba toàn đoàn. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho 3 câu lạc bộ Nhất - Nhì - Ba toàn đoàn. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu.Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu.Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
 • Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
  Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi dấu. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
Từ 18 - 20/12/2020, tại thành phố Tam Kỳ đã diễn ra Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XV tranh cúp PROKENNEX năm 2020. Kết quả,Câu lạc bộ Phan Châu Trinh (thành phố Tam Kỳ) đạt giải Nhất toàn đoàn, Câu lạc bộ Thăng Bình (huyện Thăng Bình) đạt giải Nhì toàn đoàn, Câu lạc bộ Hiệp Đức (huyện Hiệp Đức) đạt giải Ba toàn đoàn. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho các vận động viên xuất sắc tại từng nội dung thi đấu của giải. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN