Đoàn viên, thanh niên Thanh Hoá hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 • Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn cán bộ, công chức khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia,...Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn cán bộ, công chức khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia,...Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
 • Các đại biểu khởi động ra quân
  Các đại biểu khởi động ra quân "Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến" năm 2023. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
 • Trao tặng 100 tài khoản học tập trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  Trao tặng 100 tài khoản học tập trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
 • Trao tặng 200 bảng thanh toán điện tử. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  Trao tặng 200 bảng thanh toán điện tử. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
 • Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn cán bộ, công chức khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia,...Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn cán bộ, công chức khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia,...Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
 • Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn cán bộ, công chức khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia,...Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn cán bộ, công chức khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia,...Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
 • Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng thanh toán điện tử trên điện thoại thông minh. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng thanh toán điện tử trên điện thoại thông minh. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Ngày 18/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức chương trình ra quân cấp tỉnh "Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến" năm 2023 với nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN