Diễn đàn quốc gia Văn hoá với doanh nghiệp năm 2022: "Chấn hưng văn hoá - Nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững"

 • Các đơn vị nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Các đơn vị nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao chứng nhận
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao chứng nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam" năm 2022. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao chứng nhận
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao chứng nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam" năm 2022. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao chứng nhận
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao chứng nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam" năm 2022. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Các đơn vị nhận bằng khen của Ban tổ chức về triển khai cuộc vận động xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Các đơn vị nhận bằng khen của Ban tổ chức về triển khai cuộc vận động xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Toạ đàm
  Toạ đàm "Vai trò của nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển văn hoá kinh doanh Việt Nam" trong khuôn khổ Diễn đàn. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Sáng 3/12/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động "Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam", Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn quốc gia Văn hoá với doanh nghiệp năm 2022: "Chấn hưng văn hoá - Nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững". Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tham dự. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN