Diễn đàn doanh nghiệp tạo tác động xã hội năm 2019

 • Trong ảnh: Anh Hoàng Tuấn Anh, Trưởng Ban tổ chức diễn đàn, đồng sáng lập tổ chức Seed Planter chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
  Trong ảnh: Anh Hoàng Tuấn Anh, Trưởng Ban tổ chức diễn đàn, đồng sáng lập tổ chức Seed Planter chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 • Trong ảnh: Chị Phạm Kiều Oanh, Giám đốc điều hành Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng chia sẻ về mô hình hoạt động doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
  Trong ảnh: Chị Phạm Kiều Oanh, Giám đốc điều hành Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng chia sẻ về mô hình hoạt động doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 • Trong ảnh: Đông đảo doanh nghiệp, diễn giả, thanh niên tham dự Diễn đàn doanh nghiệp tạo tác động xã hội năm 2019. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
  Trong ảnh: Đông đảo doanh nghiệp, diễn giả, thanh niên tham dự Diễn đàn doanh nghiệp tạo tác động xã hội năm 2019. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 • Trong ảnh: Các doanh nghiệp giới thiệu mô hình hoạt động tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
  Trong ảnh: Các doanh nghiệp giới thiệu mô hình hoạt động tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 • Trong ảnh: Các doanh nghiệp tgiới thiệu mô hình hoạt động tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
  Trong ảnh: Các doanh nghiệp tgiới thiệu mô hình hoạt động tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 • Trong ảnh: Các doanh nghiệp tạo giới thiệu mô hình hoạt động tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
  Trong ảnh: Các doanh nghiệp tạo giới thiệu mô hình hoạt động tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Diễn đàn doanh nghiệp tạo tác động xã hội năm 2019 do tổ chức Seed Planter phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/3/2019. Với chủ đề Hợp nhất sứ mệnh xã hội và mục tiêu lợi nhuận, diễn đàn thu hút sự tham gia của trên 50 doanh nghiệp, nhà đầu tư tạo tác động xã hội, 20 diễn giả, chuyên gia và hàng trăm bạn trẻ. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN