Đại học Đà Nẵng: Vinh danh Thủ khoa và nâng bước sinh viên

  • Đại học Đà Nẵng vinh danh 9 tân Thủ khoa. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Đại học Đà Nẵng vinh danh 9 tân Thủ khoa. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Ban tổ chức trao phần thưởng cho sinh viên Thủ khoa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Ban tổ chức trao phần thưởng cho sinh viên Thủ khoa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Đại học Đà Nẵng trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Đại học Đà Nẵng trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Ngày 24/11/2022, Đại học Đà Nẵng tổ chức “Lễ Vinh danh Thủ khoa và nâng bước sinh viên ĐHĐN năm 2022”. Hoạt động nhằm vinh danh các tân sinh viên đạt điểm cao kỳ thi tuyển sinh năm 2022 và chào đón tân sinh viên. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN