Đà Nẵng: Sinh viên tranh tài Nghiên cứu khoa học và Sáng tạo khởi nghiệp

  • Trong ảnh: Nhóm sinh viên trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học về đất bazan tại Cuộc thi. Ảnh: Phương Chi - TTXVN phát
    Trong ảnh: Nhóm sinh viên trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học về đất bazan tại Cuộc thi. Ảnh: Phương Chi - TTXVN phát
  • Trong ảnh: Nhóm sinh viên trình bày các báo cáo nghiên cứu sáng tạo khởi nghiệp tại Cuộc thi. Ảnh: Phương Chi - TTXVN phát
    Trong ảnh: Nhóm sinh viên trình bày các báo cáo nghiên cứu sáng tạo khởi nghiệp tại Cuộc thi. Ảnh: Phương Chi - TTXVN phát
  • Trong ảnh: Nhóm sinh viên trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học tại Cuộc thi. Ảnh: Phương Chi - TTXVN phát
    Trong ảnh: Nhóm sinh viên trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học tại Cuộc thi. Ảnh: Phương Chi - TTXVN phát
Ngày 18/5/2019, trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) tổ chức Cuộc thi Sinh viên tranh tài Nghiên cứu khoa học và Sáng tạo khởi nghiệp năm học 2018 – 2019. 38 đề tài ứng dụng và khởi nghiệp chia thành khối Kỹ thuật và khối Xã hội được các nhóm sinh viên trình bày qua các báo cáo trực tiếp tại cuộc thi. Đây cũng chính là những giải pháp dưới góc nhìn sinh viên thời đại hội nhập với các vấn đề gần gũi với sinh viên, các vấn đề thời sự, về an sinh xã hội của địa phương, đặc biệt là các vấn đề thiết thực với ngành nghề mà các sinh viên đang theo học và mong muốn phát triển, khởi nghiệp trong tương lai. Ảnh: Phương Chi – TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN