Đà Nẵng: Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 35

 • Trong ảnh: Đông đảo sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường Đại học Đông Á tham gia hiến máu tại ngày hội. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Đông đảo sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường Đại học Đông Á tham gia hiến máu tại ngày hội. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Sinh viên trường Đại học Đông Á hiến máu tình nguyện tại ngày hội. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Sinh viên trường Đại học Đông Á hiến máu tình nguyện tại ngày hội. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Giảng viên trường Đại học Đông Á phấn khởi khi được tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Giảng viên trường Đại học Đông Á phấn khởi khi được tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Ngày hội hiến máu tình nguyện tại trường Đại học Đông Á. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Ngày hội hiến máu tình nguyện tại trường Đại học Đông Á. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 12/4/2023, trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng và Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 35. Tại ngày hội hơn 1.000 sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường đã tham gia đăng ký và hiến máu; Ngày hội đã tiếp nhận được 414 đơn vị máu được hiến tặng và nhiều tình nguyện viên đã đăng ký vào ngân hàng máu sống để cho máu cấp cứu khi có người cần máu. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN