Đà Nẵng ký kết hợp tác nâng cao chất lượng điểm đến cho khách du lịch

  • Trong ảnh: Đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng (bên trái) và Công ty TNHH Outbox ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng (bên trái) và Công ty TNHH Outbox ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
  • Trong ảnh: Bà Nguyễn Anh Thư, Giám đốc nghiên cứu của Công ty TNHH Outbox giới thiệu về quy trình triển khai ứng dụng. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
    Trong ảnh: Bà Nguyễn Anh Thư, Giám đốc nghiên cứu của Công ty TNHH Outbox giới thiệu về quy trình triển khai ứng dụng. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Outbox hoàn thành ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Outbox hoàn thành ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Ngày 11/5/2023, tại Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố và Công ty TNHH Outbox tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ điểm đến Đà Nẵng thông qua ứng dụng phân tích dữ liệu thị trường để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá, quản lý điều hành và chất lượng điểm đến Đà Nẵng nhằm phục vụ khách du lịch hiệu quả hơn. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN