Đà Nẵng: Đại học Đông Á ký kết hợp tác đào tạo nhân lực trình độ cao cho thị trường Nhật Bản

  • Trong ảnh: Trường Đại học Đông Á tại Đà Nẵng thực hiện ký kết với các đối tác là Tập đoàn y tế Tatsuokakai, Global Design và Asulead của Nhật Bản theo hình thức trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Trường Đại học Đông Á tại Đà Nẵng thực hiện ký kết với các đối tác là Tập đoàn y tế Tatsuokakai, Global Design và Asulead của Nhật Bản theo hình thức trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Các sinh viên Việt Nam được qua Nhật Bản để thực tập nghề nghiệp và làm việc cho hệ thống bệnh viện của Tập đoàn y tế Aijinkai. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Các sinh viên Việt Nam được qua Nhật Bản để thực tập nghề nghiệp và làm việc cho hệ thống bệnh viện của Tập đoàn y tế Aijinkai. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Các sinh viên Việt Nam vừa đến Nhật Bản để thực tập nghề nghiệp và làm việc cho hệ thống bệnh viện của Tập đoàn y tế Aijinkai. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Các sinh viên Việt Nam vừa đến Nhật Bản để thực tập nghề nghiệp và làm việc cho hệ thống bệnh viện của Tập đoàn y tế Aijinkai. Ảnh: TTXVN phát
Trường Đại học Đông Á tại thành phố Đà Nẵng vừa ký kết với các đối tác là Tập đoàn y tế Tatsuokakai, Global Design và Asulead của Nhật Bản theo hình thức trực tuyến về việc đào tạo, cung cấp nhân lực trình độ cao ở các ngành Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô cho các công ty Nhật từ năm 2022; đồng thời triển khai thực hiện chương trình internship (thực tập nghề nghiệp) và làm việc tại Nhật Bản cho 21 sinh viên Việt Nam đã tham gia khóa huấn luyện kỹ năng điều dưỡng theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại trường Đại học Đông Á được qua Nhật Bản để thực tập nghề nghiệp và làm việc cho hệ thống bệnh viện do Tập đoàn y tế Aijinkai điều hành. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN