COVID-19: Sinh viên Nam Định tình nguyện vào “tâm dịch” Bắc Giang

 • Trong ảnh: Trao quà cho Đoàn công tác Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia chống dịch tại Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  Trong ảnh: Trao quà cho Đoàn công tác Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia chống dịch tại Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường đến “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường đến “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
 • Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thể hiện tinh thần quyết tâm trước khi lên đường đến “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thể hiện tinh thần quyết tâm trước khi lên đường đến “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
 • Trong ảnh: Trao quà cho Đoàn công tác Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia chống dịch tại Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  Trong ảnh: Trao quà cho Đoàn công tác Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia chống dịch tại Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
 • Trong ảnh: Lãnh đạo Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tặng hoa cho đại diện Đoàn công tác chống dịch tại Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  Trong ảnh: Lãnh đạo Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tặng hoa cho đại diện Đoàn công tác chống dịch tại Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ giảng viên, sinh viên, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (thành phố Nam Định) lên đường đến “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ giảng viên, sinh viên, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (thành phố Nam Định) lên đường đến “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ giảng viên, sinh viên, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (thành phố Nam Định) lên đường đến “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ giảng viên, sinh viên, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (thành phố Nam Định) lên đường đến “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại diện tổ chức, cá nhân tỉnh Nam Định ủng hộ trang thiết bị chống dịch cho Đoàn công tác Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia chống dịch. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  Trong ảnh: Đại diện tổ chức, cá nhân tỉnh Nam Định ủng hộ trang thiết bị chống dịch cho Đoàn công tác Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia chống dịch. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
 • Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thể hiện tinh thần quyết tâm trước khi lên đường đến “tâm dịch” Bắc Giang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thể hiện tinh thần quyết tâm trước khi lên đường đến “tâm dịch” Bắc Giang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
 • Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thể hiện tinh thần quyết tâm trước khi lên đường đến “tâm dịch” Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thể hiện tinh thần quyết tâm trước khi lên đường đến “tâm dịch” Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ giảng viên, sinh viên, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường đến “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ giảng viên, sinh viên, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường đến “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
Ngày 28/5/2021, 54 cán bộ, giảng viên là bác sĩ, điều dưỡng viên và sinh viên năm thứ 4 của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (thành phố Nam Định) đã lên đường đến “tâm dịch” tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương này. Hiện đã có 50 cán bộ, giảng viên và hơn 300 sinh viên của trường đã đăng ký tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng lên đường chi viện cho các địa phương chống dịch. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN