Công bố Giải sách hay lần thứ IX, năm 2019

  • Trong ảnh: Ông Giản Tư Trung, thành viên Hội đồng xét giải, phát biểu tại lễ công bố kết quả bình chọn “Giải sách hay lần thứ IX, năm 2019”. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Giản Tư Trung, thành viên Hội đồng xét giải, phát biểu tại lễ công bố kết quả bình chọn “Giải sách hay lần thứ IX, năm 2019”. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Trong ảnh: Dịch giả Nguyễn Tuấn Việt phát biểu tại lễ công bố kết quả bình chọn “Giải sách hay lần thứ IX, năm 2019”.
Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Trong ảnh: Dịch giả Nguyễn Tuấn Việt phát biểu tại lễ công bố kết quả bình chọn “Giải sách hay lần thứ IX, năm 2019”. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Trong ảnh: Quang cảnh lễ công bố kết quả bình chọn “Giải sách hay lần thứ IX, năm 2019”. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh lễ công bố kết quả bình chọn “Giải sách hay lần thứ IX, năm 2019”. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Ngày 15/9/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện giáo dục IRED, Dự án Khuyến đọc sách hay và Sáng kiến OpenEdu phối hợp tổ chức lễ công bố kết quả bình chọn “Giải sách hay lần thứ IX, năm 2019”. Theo Hội đồng xét giải, có 11 cuốn sách hay nhất (gồm sách viết và sách dịch), đảm bảo các tiêu chí trong các lĩnh vực sách "Nghiên cứu, giáo dục, kinh tế, quản trị, văn học, thiếu nhi và phát hiện mới". Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN