Cơ bản kiểm soát được ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai

 • Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
  Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
 • Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
  Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
 • Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
  Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
 • Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
  Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
 • Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
  Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
 • Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
  Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
 • Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
  Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
 • Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
  Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
 • Trong ảnh: Cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
  Trong ảnh: Cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
Ngay sau khi phát hiện có ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, nhân viên thuộc bệnh viện; tiếp tục rà soát tất cả các trường hợp có liên quan để test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm khoanh vùng ổ dịch. Đến nay, ngoài 2 trường hợp nhiễm COVID-19, 100% cán bộ, nhân viên tại bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai cơ bản đã được khống chế và kiểm soát. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN